سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای رودبار جنوب

مدیر باشگاه : عزيز الله زابلي
شماره تماس مدیر : 09131497896
سال تاسیس : 1397
آدرس : رودبار جنوب
درباره باشگاه :

 

لیست اعضا :

۱- حسن نارویی 
۰۹۱۳۲۴۹۹۶۰۰
۲- عزیز الله زابلی 
۰۹۱۳۱۴۹۷۸۹۶
۳-احمد زابلی 
۰۹۳۵۰۶۷۵۱۸۵
۴-بهزاد غلامپور 
۰۹۳۹۸۴۲۴۸۰۰
۵-ابوذر حبیب
۰۹۳۶۴۶۵۱۳۷۵
۶-احمد بوعلی 
۰۹۳۹۸۶۲۵۴۱۱
۷-محمد امین مکثانی
۰۹۰۲۷۴۵۴۳۰۶
۸-محمد سنجری 
۰۹۳۶۲۱۲۵۱۳۰
۹-اضغر بنی اسدی 
۰۹۳۹۳۸۳۵۵۶۶
۱۰-بهزاد بامری 
۰۹۰۱۳۳۹۹۷۲۸
۱۱-جواد زابلی 
۰۹۱۳۲۴۸۷۸۴۲
۱۲-محمد ریسی 
۰۹۱۳۲۴۹۹۷۱۹
۱۳-کامبیز سالاری 
۰۹۳۳۵۶۴۷۵۷۵
۱۴-محسن لورگی
۰۹۰۳۴۲۸۰۰۵۶
۱۵-اسماییل میر جلالی 
۰۹۳۶۹۷۷۵۳۱۷
۱۶-علیرضا زابلی 
۰۹۱۳۳۴۹۶۲۸۰ 
۱۷-مجید رخشانی
۰۹۱۳۵۰۲۸۲۳۰
۱۸-قاسم زابلی 
۰۹۱۰۳۴۲۶۰۹۵ 
۱۹-مجتبی سالمی 
۰۹۱۳۳۴۸۳۶۰۹ 
۲۰- سلمان چنانی
۰۹۱۶۳۰۰۹۵۵۰ 
۲۱- یوسف سالمی 
۰۹۳۹۶۷۷۸۷۸۴
۲۲-امان سالاری 
۰۹۳۹۴۲۴۴۱۷۱