سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای رودبار جنوب

مدیر باشگاه : عزيز الله زابلي
شماره تماس مدیر : 09131497896
سال تاسیس : 1397
آدرس : رودبار جنوب
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

1_ عزيز الله زابلي ٠٩١٣١٤٩٧٨٩٦

2_ عبدالله نارويي  ٠٩٣٧٨٧٣٧٤٠٠

3_ علي زابلي ٠٩١٣٣٤٩٦٢٨٠

4_ جواد زابلي ٠٩١٣٢٤٨٧٨٤٢

5_ مصيب نارويي ٠٩٣٥٩٥٢١١١٢

6_ احمد زابلي ٠٩٣٥٠٦٧٥١٨٥

7_ بهزاد بامري ٠٩٠١٣٣٩٩٧٢٨

8_ ابوذر حبيب ٠٩٣٦٤٦٥١٣٧٥

9_ كامبيز سالارى ٠٩٣٣٥٧٤٧٥٧٥

10_ ابوذر قنبرى ٠٩١٣٥٨٤١٠٩٢

11_ بهزاد غلامپور ٠٩٣٩٨٤٢٤٨٠٠

12_ محمد رئيسى ٠٩٠١٦٤٠١٨٣١

13_ سيامك درويشى ٠٩١٣٧١٢٦٢٤٨

14_ ميلاد اسكندرى ٠٩٠٢٤٣٩٣٨٠٥

15_ محمد حسين ابراهيمى ٠٩٢١٦٧٧٤٨٠٧

16_ سبحان جوهرى ٠٩٩٠٠١٥٧٤٨٦

17_ حسين سالمي ٠٩٣٦٢٦٠٢٥٣٢


18_ مجید رخشانی09135028230


با تشکر از اتحادیه باشگاه کبوتران مسابقه ایران