سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای ( اشکنان )

مدیر باشگاه : حسن خوشدل
شماره تماس مدیر : 09173828330
سال تاسیس : 1396
آدرس : اشکنان
درباره باشگاه :
لیست اعضا :


باشگاه کبوتران مسابقه ای ( اشکنان ) 


تاسیس: 1396 

1_ حسن خوشدل 

09173828330

مدیر باشگاه 

 

2_ اسمائیل عباسی

09386756322

 

3_ جواد فرخ رو 

09179077458 

 

4_ سجاد صراحی 

09171922054 

 

5_ سعید صراحی 

09391943256 

 

6_ حبیب فالی 

09179819531 

 

7_ حبیب مرادی 

 09396826063 

 

8_ سلمان عبدالهی 

09178829522 

 

9_ روح ا... عال 

09175370925 

 

10_ علی اجرای لامرد 

09176860387 

 


11_ رضا جعفری 

09391826030

 

12_ اقای حق شناس 

09362153716 

 

13_ حسین باقری جم 

09172944176 

 

14_ علی اکبر بهشتی 

09173828225 

 

15_ علی باقری لامرد 

09179076650 

 

16_ علیرضا رهبر 

09395287083 

 

17_ عمران غریبی 

09373890917 

 

18_ سیروس مطهری 

09179815100 

 

19_ سید مصطفی جم 

09336422106 

 

20_ شمسی لامرد 

09178828400 

 

21_ عبدا... باقرزاده 

09398487147 

 

22_ غلام عباسی اسدی 

09178829834 

 

23_اقای گوهری 

 09176579046 

 

24_سعید رستمی فال 

09176700057 

 

25_ محسن دستنشان 

09303019036 

 

26_محسن مروار 

09031665144 

 

27_ محمد رضایی 

09302252756 

 

28_ محمد کشوری 

09173828562 

 

29_ مهدی کمانکشی 

09178846508 

 

30_ مهرداد بلوچی 

09351769696 

 

31_ میلاد ابراهیمی 

09377117034 

 

32_  یاسر الفت 

071505075757 

 

33_ افشین لایقی 

09172263048 

 

 
با تشکر از اتحادیه باشگاه کبوتران مسابقه ای  ایران