بخش اخبــار انجمن کبوتران مسابقه ایران

مسابقات ملی Brouges I فرانسه در دو رده جوانه ها و پرندگان قدیمی

مسابقات ملی Brouges I فرانسه در دو رده جوانه ها و پرندگان قدیمی روز شنبه 26 مه 2018 در ساعت 07.00 صبح رهاسازی انجام شد. تعداد 39,411 کبوتر روز پنجشنبه در تاریخ 24 مه 2018 تحویل سبد مسابقه شده بود. 
قهرمان مسابقه Brouges I در مقطع پرندگان قدیمی Famille 3D از بلژیک بود. پرنده قهرمان مسافت 390.858 کیلومتر با سرعت 1275.44 متر در دقیقه در روز شنبه در ساعت 12:06:27 به وقت محلی به آشیانه بازگشت.

مسابقات ملی Brouges I فرانسه در دو رده جوانه ها و پرندگان قدیمی روز شنبه 26 مه 2018 در ساعت 07.00 صبح رهاسازی انجام شد. تعداد 39,411 کبوتر روز پنجشنبه در تاریخ 24 مه 2018 تحویل سبد مسابقه شده بود.  قهرمان مسابقه Brouges I در مقطع پرندگان قدیمی Famille 3D از بلژیک بود. پرنده قهرمان مسافت 390.858 کیلومتر با سرعت 1275.44 متر در دقیقه در روز شنبه در ساعت 12:06:27 به وقت محلی به آشیانه بازگشت.

 

قهرمان و رکودرا مسافت بلند استان کرمان 1399/5/3 ادامه
کسب مقام اول مسابقات ملی بارسلون در کشور هلند - ویم مولر 1398/4/31 ادامه
چگونه یک کبوتردار قهرمان می شود ؟؟؟؟ 1398/4/30 ادامه
چرا حملات پرنده‌ها به انسان‌ها رو به افزایش است؟ 1398/4/30 ادامه
کبوتر مست، پرنده سال نیوزیلند شد 1398/4/30 ادامه
گزارش جدید ترین و دقیق ترین اخبار از پرداخت مطالبات  برانکو   1398/3/20 ادامه
فروش میلیون یورویی کبوتر نامه رسان 1398/1/12 ادامه
واکسناسیون باشگاه کبوتران مسابقه ایی بروجرد بهمن 1397 1397/11/13 ادامه
باشگاه دوستان ( مسجد سلیمان ) - مراسم تعیین مدیریت جدید باشگاه 1397/10/19 ادامه
نامه ایی به برای فدراسیون ورزش و جوانان استان گلستان 1397/10/13 ادامه
1234