اخبار مربوط به مسابقات

مسافت 970 کیلومتر از آذربایجان غربی شهرستان ماکو به  مسجد سلیمان -تاریخ 98/02/03

بنام خالق زیبایی

⚫🔴🔵نتایج پنجمین دوره مسابقات باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان مسجد سلیمان در تاریخ98/02/03 به مسافت 970کیلومتر هوایی از آذربایجان  غربی شهرستان ماکو مرز کشور ارمنستان به استان خوزستان شهرستان مسجد سلیمان به مدیریت حاج مهران خورشیدی برگزار گردید.
نفرات برنده به شرح زیر می باشد.🔵🔴⚫برگشتی تمام پرندها در روز دوم میباشد 
🎊🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🎊
مقام اول:اسماعیل جلیلی
 پرنده های تحویلی:۶
پرنده های برگشتی:۱ ساعت8:02
مقام دوم🥈:مهران خورشیدی
پرنده های تحویلی:۱۵
پرنده های برگشتی:۵پرنده 
ساعت8:10
مقام سوم🥉:امین جلیلی
پرنده های تحویلی:۲
پرنده های برگشتی:۱پرنده
ساعت11:14
مقام چهارم4⃣:شهرام راکی
پرنده های تحویلی:۵
پرنده های برگشتیی :۲پرنده
ساعت11:48
مقام پنجم5⃣:پیمان رحیمی
ًٔ.....تحویلی:۴
....برگشتی:۱
ساعت15:13
مقام ششم6⃣:مهدی مولایی
....تحویلی:۷
....برگشتی:۱ پرنده
ساعت19:38
مقام هفتم7⃣:شهاب حاجی پور
....تحویلی:۲
....برگشتی:۱پرنده
روز سوم ساعت11:43
مقام هشتم8⃣:علیرضا ششبلوکی
....تحویلی:۱
....برگشتی:۱پرنده
ساعت17:15
داوران مسابقه آقای مسعود وردی پور و ناظران مسابقه آقایان سعادت آرزم،امین حاجتی و محمد حافظی و کیانوش قربانی از کلوپ دشت سرسبز عقیلی و مسجدسلیمان و از کلیه کسانی که ما را در برگزاری مسابقه همکاری و یاری نمودن کمال تشکر و قدر دانی را به عمل می آوریم. آرزویه موفقیت برایه تمام کلوپهایه ایران و زمین